Afspraak maken? Bel ons (06) - 19 41 37 97

Brandbeveiliging

Tijdig signaleren is het motto 

In ieder huis of pand kan er brand ontstaan. De kans op brand is klein, maar de gevolgen zijn groot als uw woonhuis of bedrijfspand vlam vatten. Bescherm uw gezin of medewerkers en maak uw huis of pand brandveilig.

Brandbeveiliging hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn. Met een aantal eenvoudige aanpassingen maakt u uw woning of bedrijf al brandveilig. Brandbeveiliging kan levens redden! In ieder gebouw zouden rookmelders aanwezig moeten zijn of een andere vorm van brandpreventie. Een brand kan veroorzaakt worden door honderden verschillende oorzaken. In tegenstelling tot andere dreigingen is brand zeer verwoestend en kan grote problemen veroorzaken. Schade door water en inbraak, is zeer vervelend maar niet te vergelijken met brand. Toch zijn er nog steeds veel mensen die geen rookmelders in huis hebben geplaatst. 

 

Gecertificeerde branddetectiebedrijf

Een goed functionerende brandmeldinstallatie kan van levensbelang zijn. Om zo’n brandmeldinstallatie te mogen ontwerpen, installeren en onderhouden moet men een officieel branddetectiebedrijf zijn. Hiervoor moet men officieel erkend zijn conform de, door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gepubliceerde, certificatieschema’s en regelingen. Onze partner is een CIBV erkend onderhouds- en branddetectiebedrijf uit Eindhoven.

De installatie geschiedt volgens de NEN 2535 en de jaarlijkse controle en onderhoud is verplicht volgens de NEN 2654. Door deze controle wordt de continuïteit van de brandmeldinstallatie gewaarborgd.

 

 

CVV-Certificatieschema        CVV-Certificatieschema  

onderhoud BMI                    leveren BMI

 

Programma van Eisen (PVE)

Iedere brandmeldinstallatie wordt ontworpen en aangelegd op basis van een Programma van Eisen. In het PvE worden alle eisen met betrekking tot het bouwbesluit, de eisende partijen en het branddetectiebedrijf vastgelegd. Op basis van dit eisenpakket wordt er een ontwerp van de brandmeldinstallatie gemaakt. Het PvE wordt voor akkoord ondertekend en geadministreerd bij de gemeente waarin u gehuisvest bent.

 

 

 

Beheerder Brandmeldinstallatie 

De betrouwbaarheid van een brandmeldinstallatie in een gebouw valt of staat bij het aantal onechte of ongewenste meldingen en storingen die de installatie geeft. Deze meldingen worden vaak niet door de techniek van de brandmeldinstallatie veroorzaakt, maar door gebrekkig beheer en onderhoud van de installatie. In de norm NEN 2654-1 staan de eisen die gesteld worden om tot een goed beheer, controle en onderhoud van de brandmeldinstallatie te komen. De NEN 2654-1 vertrouwt de taken en verantwoordelijkheden die hiermee samenhangen toe aan een zogenaamde Beheerder Brandmeldinstallatie ook wel een Opgeleid Persoon (OP) genoemd. Deze persoon voert het dagelijks beheer uit en is tevens de contactpersoon voor de instanties die met het functioneren van de brandmeldinstallatie en de alarmorganisatie te maken hebben. De beheerder is verantwoordelijk voor de installatie en test maandelijks op de juiste werking van de installatie om de continuïteit waarborgen.

Gebruikers van een brandmeldinstallatie, die doormelding hebben naar de brandweer, worden verplicht tot het onderhouden van de brandmeldinstallatie volgens de NEN 2654-1. Dit houdt in dat er in een organisatie minstens één Beheerder Brandmeldinstallatie aanwezig moet zijn. Een Opgeleid Persoon draagt tevens bij tot de brandveiligheid van het bedrijf of instelling. Voor deze taken kunt u eveneens bij ons terecht. Wij kunnen u dit werk uit handen nemen of wij kunnen voor u de opleiding verzorgen.

Vraag hier uw gratis beveiligingsadvies aan!
Icon Nijssen Media