Afspraak maken? Bel ons (06) - 19 41 37 97

  • Home
  • Voorwaarden camerabeveiliging

Omgaan met cameratoezicht

Wat zijn nu eigenlijk de regels omtrent het plaatsen van camera’s? Waar moet u rekening mee houden? En hoe moet u omgaan met de beelden en cameratoezicht? 

Het zomaar plaatsen van een camera kan een strafbare feit zijn, een mogelijke celstraf van 2 maanden is het gevolg (Wetboek van Strafrecht, artikel 441). Wie zich beter verdiept in de regels omtrent cameratoezicht, beseft dat een camera ophangen veel voorbereiding vereist. Want zomaar ergens een camera ophangen mag absoluut niet. Sterker nog, werken in besloten ruimtes, zoals kantoor- en werkruimtes mogen mensen in beginsel helemaal niet worden gefilmd. Hiervoor moet een zwaarwegend belang voor zijn en moet cameragebruik expliciet worden aangegeven door middel van een bord.

Openbaar filmen of fotograferen 

Het fotograferen en filmen met een handcamera is toegestaan, maar zodra dat met een aangebrachte camera gebeurt, gelden er andere regels. Voor cameratoezicht en het filmen van mensen op openbare locaties, op straat en in winkels gelden soepelere regels. Hiervoor moet wel duidelijk vermeld worden dat er cameratoezicht wordt gebruikt, anders is het strafbaar.

Ondernemen en filmen

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), moeten ondernemers ervoor zorgen dat de inbreuk van privacy van klanten en personeel zo klein mogelijk is. Ondernemers moeten duidelijk vermelden als ze gebruik maken van beveiligingscamera’s zodat klanten, bezoekers en werknemers weten dat er toezicht wordt gehouden. Volgens het college is het ophangen van een camera in een pashokje, kleedkamer of toilet niet acceptabel.

Voorwaarden ondernemers

Ondernemers die een beveiligingscamera willen ophangen moeten volgens het CBP aan een aantal voorwaarden voldoen:

- Cameratoezicht is alleen toegestaan als het noodzakelijk is. Dat wil zeggen als een ondernemer zijn of haar doel niet op een andere manier kan bereiken en geen andere mogelijkheid heeft die minder ingrijpend is voor de privacy. Ook mag cameratoezicht niet op zichzelf staan. Het moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.

- Een ondernemer moet een gerechtvaardigd belang hebben om cameratoezicht in te stellen. Bijvoorbeeld om diefstal tegen te gaan of klanten en werknemers te beschermen.

- De ondernemer moet een privacy toets uitvoeren. Dit betekent dat hij de belangen van de klanten en het personeel afweegt tegen zijn eigen belang.

- Een ondernemer is verplicht aan te geven dat zij gebruik maken van cameratoezicht, alvorens een klant naar binnen loopt. Doet hij dat niet, dan kan hij strafbaar zijn.

- Camerabeelden mogen niet langer dan 28 dagen worden bewaard. Als er echter een incident is vastgelegd, zoals een winkeldiefstal, dan mogen de beelden worden bewaard totdat de zaak is afgehandeld.

Camera’s op de werkplek

Mocht een ondernemer of werkgever willen gaan werken met cameratoezicht, dan zou er een reglement moeten worden opgesteld. Hierin moet dan staan welk soort camera’s worden gebuikt, hoe deze worden gebruikt (opname, Live View), waar de camera’s komen te hangen en met welk doel.

Besluit een werkgever bewakingscamera’s in te zetten voor de beveiliging van werknemers en bezittingen, dan mogen de beelden hiervan niet worden gebruikt om een werknemer aan te spreken of te beoordelen op zijn functioneren. De beelden mogen in principe alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt.

Omgaan met camerabeelden

Om beelden te bekijken, verwerken en te publiceren gelden regels. Zo mogen alleen medewerkers met een bepaalde functie bewakingsbeelden bekijken. Dit zijn medewerkers van de beveiliging of medewerkers van de klantenservice die een klacht willen afhandelen. U kunt als ondernemer een groot voordeel halen indien u samenwerkt met een bewakingsbedrijf. U vermindert hierdoor de kans op misbruik van de camerabeelden.

Het doel bewaken

- Detecteren

- Herkennen

- Identificeren

Cameratoezicht moet op voorhand bepaalt worden waarvoor het ingezet moet worden. Is het voor beveiliging, dan mag u de beelden niet gebruiken voor commerciële doeleinden of bedrijfsprocessen. Daarnaast moet u bepalen met welk doel de camera’s geplaatst worden. Is het om personen te herkennen bij de receptie of binnenkomst? Of om bewegingen te detecteren binnen een gebied? Als u het doel heeft bepaald van de camera moet u kijken naar welke type camera dat u gaat gebruiken. De volgende aspecten moet u meenemen in uw besluit:

- Komt de camera binnen of buiten te hangen?

- Moet de camera breed (overzicht) of ver kunnen kijken?

- IP of analoog?

- Hoe hoog komt de camera te hangen?

- Moet de beelden opgenomen worden?

- Is het belangrijk om de beelden op afstand te kunnen kijken?

- Moet de alarmcentrale mee kunnen kijken?

- En zo zijn er nog tal van andere aspecten die belangrijk zijn in de keuze voor een camera.

Wettig bewijsmateriaal

Opnamen van beelden die door burgers en bedrijven worden gemaakt, mogen worden overhandigd aan de politie als er strafbare feiten op staan. Zo kan een werknemer die gefilmd is bij het plegen van diefstal op het werk, strafrechtelijk worden vervolgd.

De opname was weliswaar een inbreuk op de privacy van de verdachte, maar deze was gerechtvaardigd vanwege het vermoeden van diefstal. Wel kan diegene een zaak aanspannen of een schadeclaim vorderen van de filmende partij omdat die op ‘onrechtmatige’ manier is betrapt. In Nederland worden deze zaken dan wel van elkaar gescheiden. 

Beelden publiceren

Op dit moment mogen ondernemers geen beelden zonder toestemming van de officier van justitie publiceren. Ze hebben te maken met beperkende voorwaarden in het strafrecht, portretrecht en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) waarin het verboden is om strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te gebruiken. Deze controleert de beelden op echtheid. Publiceert een ondernemer ze toch, dan overtreedt hij de wet en riskeert hij een boete.

Daarnaast speelt portretrecht een belangrijke rol. Mensen die herkenbaar op de foto staan kunnen via hun portretrecht publicatie van een foto of video verbieden als zij daar een aannemelijk belang bij hebben. Privacy is een belangrijke reden en voor bekende mensen gelden soms commerciële belangen. Beelden van een camera vertellen niet het hele verhaal. Het is lastige van bewakingsbeelden is dat ze niet alles laten zien. 

Verborgen cameratoezicht

Criminaliteit en interne fraude zijn een groot probleem in het bedrijfsleven. Wordt er veel gestolen of gefraudeerd in een organisatie, dan mogen ondernemers onder bepaalde voorwaarden een verborgen camera inzetten. Het CBP heeft de volgende voorwaarden opgesteld: 

- Het lukt niet, ondanks allerlei inspanningen, een einde te maken aan diefstal of fraude.

- Er is toestemming voor het gebruik van een verborgen camera van de ondernemingsraad.

- Het gebruik van de verborgen camera is tijdelijk.

- De inbreuk op de privacy van de werknemers is zo klein mogelijk.

- Betrokken werknemers worden achteraf geïnformeerd over het gebruik van de verborgen camera.

- Het heimelijk cameratoezicht wordt vooraf gemeld bij het CBP. Deze onderzoekt vervolgens of het gebruik van de verborgen camera voldoet aan de wettelijke eisen.

 

Vraag hier uw gratis beveiligingsadvies aan!
Icon Nijssen Media